Εργαστηριακά Κέντρα και ΕΠΑΛ – Σε ποιους χώρους διδάσκονται τα θεωρητικά μαθήματα όταν οι μαθητές μετακινούνται

Έγγραφο 197427/Δ4/4-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) πραγματοποιούνται μόνο τα μαθήματα με τον χαρακτηρισμό «Ε», όπως αυτά αναφέρονται στην Υ.Α. Φ2/88070/Δ4/4-6-2015 (ΦΕΚ 1053/Β) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ2/141441/Δ4/10-9-2015 (ΦΕΚ 2042/Β). Τα υπόλοιπα μαθήματα πραγματοποιούνται στα ΕΠΑ.Λ.

Όταν υπάρχει μετακίνηση μαθητών ΕΠΑ.Λ. σε Ε.Κ. τα οποία βρίσκονται σε μακρινή απόσταση υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν μαθήματα τα οποία δεν έχουν χαρακτηρισμό «Ε» σε αίθουσες που μπορεί να παραχωρήσει το Ε.Κ. για τις ημέρες της μετακίνησης.

Όλα τα μαθήματα της Α’ τάξης σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α’) δεν χαρακτηρίζονται «Ε» άρα διδάσκονται στα ΕΠΑ.Λ.

Όμως, όπου είναι δυνατόν, για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας των ομάδων προσανατολισμού της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ., συνιστάται η διδασκαλία ορισμένων ενοτήτων των μαθημάτων αυτών να πραγματοποιείται στα αντίστοιχα εργαστήρια κατεύθυνσης, με στόχο την πρακτική εφαρμογή τους. Έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη εμπέδωση του μαθήματος και η πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών ως προς τις ειδικότητες που καλούνται να επιλέξουν. Ο προγραμματισμός των διδασκαλιών για τις επιλεγόμενες ενότητες θα γίνεται μετά από συνεννόηση των αντιστοίχων διδασκόντων, των μαθημάτων προσανατολισμού, με τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ και Ε.Κ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει να υπάρχει απόφαση των συλλόγων καθηγητών των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ., στην οποία θα ορίζονται επακριβώς οι ημερομηνία, οι διδακτικές ώρες και οι εκπαιδευτικοί που θα πραγματοποιήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις.

Διαβάστε το έγγραφο

Επισκέψεις: 141

Μετάβαση στο περιεχόμενο