Δελτίο τύπου: Εισαγωγή μαθητών/τριών στο Εκκλησιαστικό Γενικό Λύκειο – Γυμνάσιο Φλώρινας σχολικού έτους 2023-2024 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 έως και Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.


άκουσε το άρθρο

Σας ενημερώνουμε ότι:

α) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α’ Τάξη Γυμνασίου και Α’ Τάξη Λυκείου του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Φλώρινας είναι από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 έως και Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.

Για την υποβολή της αίτησης ακολουθείτε τη διαδρομή: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

β) η ημερομηνία απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας στο Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και

γ) η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στο Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας ορίζεται το Σάββατο 29 Απριλίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι ο ειδικός σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων είναι οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε αυτά να εμβαθύνουν στην εκκλησιαστική, πνευματική και πολιτισμική παράδοση της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος, Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού.

Ταυτόχρονα, τα Εκκλησιαστικά Σχολεία παρέχουν και τη γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια ακολουθούν το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα της δημόσιας Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτό τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια λειτουργούν υποχρεωτικά όλες οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού.

Η διάρκεια της φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια είναι ίδια με τη διάρκεια φοίτησης στα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μαθητές/τριες των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) δικαιούνται τις παροχές και τις διευκολύνσεις, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους μαθητές/τριες της δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (χορήγηση δωρεάν διδακτικών βιβλίων, βοηθημάτων, μετακινήσεις), ενώ μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης, όπως Αγιογραφία, Βυζαντινή Μουσική, λαμβάνουν εξειδικευμένες γνώσεις.

Επίσης, τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια συμμετέχουν στους ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, τις δραστηριότητες, τα Προγράμματα (ευρωπαϊκά και μη), τις εκδηλώσεις και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, λειτουργία ομίλων, αδελφοποιήσεις σχολείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα σχολεία της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ως προς τους τίτλους σπουδών, στους αποφοίτους των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων χορηγείται, αντιστοίχως, απολυτήριο ισότιμο με αυτό των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων της δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση με τους ίδιους όρους, τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα πρόσβασης σε Σχολές και Τμήματα που ισχύουν για τους μαθητές των ημερήσιων Γενικών Λυκείων της δημόσιας Δ/βάθμιας εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σχολείου: http://lyk-ekkl-florin.flo.sch.gr/web/ ή να καλείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 23850 45527 & 23850 44470

Share and Enjoy !
Shares