Ανακλήσεις μετατάξεων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση

Απόφαση 115267/Ε1/17-07-2015 (ΦΕΚ 871/Β/25-8-2015, ΑΔΑ:Ψ66Μ465ΦΘ3-Α4Χ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανακαλούμε, κατόπιν αιτήσεως, τις με αριθμ. 119655/Δ1/30-8-2013 (986/Γ), 148440/Δ1/11-10-2013 (1186/Γ), 14509/Δ1/3-2-2014 (175/Γ) και 209304/Ε1/22-12-2014 (1780/Γ) Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μόνο στο μέρος που αφορά στις μετατάξεις των παρακάτω εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιστρέφουν στις Διευθύνσεις Δ.Ε. από τις οποίες μετατάχθηκαν με τις ανωτέρω Υπουργικές αποφάσεις, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο