Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου

Απόφαση 5153/16-09-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας (ΨΝΦ34653ΠΣ-ΗΘΞ)

Τροποποιούμε την τοποθέτηση, σε σχολική μονάδα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, της παρακάτω αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου που προσλήφθηκε με την αριθμ. 144881/Ε2/08-09-2016 (ΑΔΑ: Ψ72Ι4653ΠΣ-291) Απόφαση του Υπ Παιδείας, από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας στη νέα σχολική μονάδα τοποθέτησης και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017, ως εξής:

tropo

 

 

 

Δείτε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο