Ανασυγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 5926/01-09-2023 ΑΔΑ: (ΡΨ9Υ46ΝΚΠΔ-Μ2Η) Ανασυγκρότηση των … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό ως μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις από την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 έως και την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 5737/24-08-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλων Εκπαίδευσης, για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή αιτήσεων μέσω email στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας από την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 έως και την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 565721-08-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλων … ➜ περισσότερα