1η Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 1484/28-9-2017 (ΑΔΑ:7ΦΩΕ4653ΠΣ-ΗΟ3) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε Α. Τη συμπληρωματική … ➜ περισσότερα

Έγκριση της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ Κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 1470/20-9-2017 (ΑΔΑ: Ω0194653ΠΣ-ΥΤ5) του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε με μικρότερο … ➜ περισσότερα

Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης ΕΠΑΛ Ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση Φ12/134644/Δ4/8-8-2017 (ΦΕΚ 2891/Β/21-8-2017, ΑΔΑ:Ω62Τ4653ΠΣ-ΤΛΜ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τον … ➜ περισσότερα

Εγγραφές μαθητών στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και δημιουργία τμημάτων για το σχολικό έτος 2017-2018 Μέχρι τις 10 Ιουλίου 2017 οι Διευθύνσεις ΔΕ πρέπει να έχουν σαφή εικόνα για όλα τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιος 89047/ΓΔ4/26-5-2017 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για … ➜ περισσότερα

Η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια και η συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 53476/ΓΔ4/28-3-2017 (ΦΕΚ 1171/Β/4-4-2017, ΑΔΑ:ΨΩΤΣ4653ΠΣ-Μ5Β) του Υπουργείου Παιδείας Η επιλογή … ➜ περισσότερα

Έγκριση της λειτουργίας τμημάτων τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ με μικρότερο αριθμό μαθητών Κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Φ7/40829/Δ4/9-3-2017 (ΑΔΑ: 6Β9Χ4653ΠΣ-ΨΤΛ) του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε κατ’ εξαίρεση … ➜ περισσότερα

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Γυμνασίων και ΓΕΛ της ΔΔΕ Φλώρινας σχολ. έτους 2016-2017

Απόφαση 7982/16-11-2016 (ΑΔΑ:ΩΤ8Υ4653ΠΣ-0ΣΙ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Εγκρίνουμε τη λειτουργία … ➜ περισσότερα

Παράλληλη διδασκαλία Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο – Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Νέα ΥΑ με ισχύ από το 2016-2017

Απόφαση 174424/Δ2/19-10-2016 (ΦΕΚ 3563/Β/4-11-2016, ΑΔΑ:6ΝΦΦ4653ΠΣ-ΣΜ7) του Υπουργείου Παιδείας 1) Οι … ➜ περισσότερα

Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Αφορά στην Β τάξη των Γενικών Λυκείων της χώρας

Απόφαση 174432/Δ2/19-10-2016 (ΑΔΑ:ΨΡ714653ΠΣ-0ΑΝ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την έγκριση λειτουργίας … ➜ περισσότερα

Έγκριση της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ Κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση 172443/Δ4/17-10-2016 (ΑΔΑ:ΩΓΖΘ4653ΠΣ-ΗΓΡ) του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε με μικρότερο αριθμό … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για τη μείωση μαθητών σε τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Έγγραφο 167965/ΓΔ4/11-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή … ➜ περισσότερα

Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει τη λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ της χώρας Κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Φ12/159571/Δ4/28-9-2016 (ΑΔΑ:7Α1Κ4653ΠΣ-4ΘΞ) του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε με μικρότερο αριθμό … ➜ περισσότερα

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Β’ τάξης ομάδων προσανατολισμού σε σχολικές μονάδες ΓΕΛ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας σχολ. έτους 2016-2017

Απόφαση 6243/27-9-2016 (ΑΔΑ:6ΤΙΚ4653ΠΣ-ΥΓΞ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Εγκρίνουμε τη λειτουργία … ➜ περισσότερα

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Φλώρινας για το σχολ. έτος 2016-2017

Απόφαση 5991/21-9-2016 (ΑΔΑ:7ΒΛ84653ΠΣ-Η0Ζ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Εγκρίνουμε … ➜ περισσότερα

Μετακινήσεις μαθητών και λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού στα ΓΕΛ

Απόφαση 131457/Δ2/9-8-2016 (ΦΕΚ 2626/Β/24-8-2016, ΑΔΑ:7ΜΦΨ4653ΠΣ-ΔΛΖ) του Υπουργείου Παιδείας Συμπληρώνουμε την … ➜ περισσότερα

Εγκρίσεις λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας κατά το 2013-2014

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων β’ ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια της … ➜ περισσότερα