Έγκριση της λειτουργίας τμημάτων τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ με μικρότερο αριθμό μαθητών Κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Φ7/40829/Δ4/9-3-2017 (ΑΔΑ: 6Β9Χ4653ΠΣ-ΨΤΛ) του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε κατ’ εξαίρεση … ➜ περισσότερα

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Γυμνασίων και ΓΕΛ της ΔΔΕ Φλώρινας σχολ. έτους 2016-2017

Απόφαση 7982/16-11-2016 (ΑΔΑ:ΩΤ8Υ4653ΠΣ-0ΣΙ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Εγκρίνουμε τη λειτουργία … ➜ περισσότερα

Παράλληλη διδασκαλία Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο – Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Νέα ΥΑ με ισχύ από το 2016-2017

Απόφαση 174424/Δ2/19-10-2016 (ΦΕΚ 3563/Β/4-11-2016, ΑΔΑ:6ΝΦΦ4653ΠΣ-ΣΜ7) του Υπουργείου Παιδείας 1) Οι … ➜ περισσότερα

Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Αφορά στην Β τάξη των Γενικών Λυκείων της χώρας

Απόφαση 174432/Δ2/19-10-2016 (ΑΔΑ:ΨΡ714653ΠΣ-0ΑΝ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την έγκριση λειτουργίας … ➜ περισσότερα

Έγκριση της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ Κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση 172443/Δ4/17-10-2016 (ΑΔΑ:ΩΓΖΘ4653ΠΣ-ΗΓΡ) του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε με μικρότερο αριθμό … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για τη μείωση μαθητών σε τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Έγγραφο 167965/ΓΔ4/11-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή … ➜ περισσότερα

Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει τη λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ της χώρας Κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Φ12/159571/Δ4/28-9-2016 (ΑΔΑ:7Α1Κ4653ΠΣ-4ΘΞ) του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε με μικρότερο αριθμό … ➜ περισσότερα

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Β’ τάξης ομάδων προσανατολισμού σε σχολικές μονάδες ΓΕΛ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας σχολ. έτους 2016-2017

Απόφαση 6243/27-9-2016 (ΑΔΑ:6ΤΙΚ4653ΠΣ-ΥΓΞ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Εγκρίνουμε τη λειτουργία … ➜ περισσότερα

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Φλώρινας για το σχολ. έτος 2016-2017

Απόφαση 5991/21-9-2016 (ΑΔΑ:7ΒΛ84653ΠΣ-Η0Ζ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Εγκρίνουμε … ➜ περισσότερα

Μετακινήσεις μαθητών και λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού στα ΓΕΛ

Απόφαση 131457/Δ2/9-8-2016 (ΦΕΚ 2626/Β/24-8-2016, ΑΔΑ:7ΜΦΨ4653ΠΣ-ΔΛΖ) του Υπουργείου Παιδείας Συμπληρώνουμε την … ➜ περισσότερα

Εγκρίσεις λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας κατά το 2013-2014

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων β’ ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια της … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο