Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει τη λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ της χώρας Κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Φ12/159571/Δ4/28-9-2016 (ΑΔΑ:7Α1Κ4653ΠΣ-4ΘΞ) του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε με μικρότερο αριθμό … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Β’ τάξης ομάδων προσανατολισμού σε σχολικές μονάδες ΓΕΛ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας σχολ. έτους 2016-2017

Απόφαση 6243/27-9-2016 (ΑΔΑ:6ΤΙΚ4653ΠΣ-ΥΓΞ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Εγκρίνουμε τη λειτουργία … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Φλώρινας για το σχολ. έτος 2016-2017

Απόφαση 5991/21-9-2016 (ΑΔΑ:7ΒΛ84653ΠΣ-Η0Ζ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Εγκρίνουμε … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετακινήσεις μαθητών και λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού στα ΓΕΛ

Απόφαση 131457/Δ2/9-8-2016 (ΦΕΚ 2626/Β/24-8-2016, ΑΔΑ:7ΜΦΨ4653ΠΣ-ΔΛΖ) του Υπουργείου Παιδείας Συμπληρώνουμε την … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εγκρίσεις λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας κατά το 2013-2014

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων β’ ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •