Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει τη λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ της χώρας Κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Φ12/159571/Δ4/28-9-2016 (ΑΔΑ:7Α1Κ4653ΠΣ-4ΘΞ) του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνουμε με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπ΄ αριθ. Φ.12/127076/Δ4/01-08-2016 (Β΄ 2434) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017, τα παρακάτω τμήματα Α΄ τάξης και Τομέων Β΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων, για τα οποία υπάρχουν ειδικές συνθήκες, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση μαθητών ή η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη:

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο