Εγκρίσεις λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Γυμνασίων και ΓΕΛ της ΔΔΕ Φλώρινας Για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 6299/4-10-2017 (ΑΔΑ:7ΘΑΜ4653ΠΣ-Ε4Ξ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Εγκρίνουμε τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων Γυμνασίων και ΓΕΛ, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2017-2018, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Είχε προηγηθεί η όμοια απόφαση 5618/29-9-2017 (ΑΔΑ:7ΑΝ14653ΠΣ-ΙΚΠ) με την οποία είχε εγκριθεί η λειτουργία ολιγομελών τμημάτων των ΓΕΛ και του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Φλώρινας

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •