Διευκρινίσεις σχετικά με την έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ

Έγγραφο Φ1α/162351/Δ4 /28-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της έγκρισης της κατ’ εξαίρεση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2017-2018, σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης σε ολιγομελή τμήματα των οποίων η λειτουργία δεν εγκρίθηκε δύνανται:

  1. να εγγραφούν εντός σχολικής μονάδας σε άλλο τομέα ή ειδικότητα ή
  2. να μετεγγραφούν σε άλλη σχολική μονάδα με απόφαση των Δ.Δ.Ε.

Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση διαγραφής-αποδέσμευσης μαθητής από το πληροφοριακό σύστημα «myschool» ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ6/ΕΑ/161462/Δ1/27-09-2017 εγκύκλιος με θέμα «Διαδικασία διαγραφών-αποδεσμεύσεων από το πληροφοριακό σύστημα myschool».

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •