Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Γυμνασίων και ΓΕΛ της ΔΔΕ Φλώρινας σχολ. έτους 2016-2017

Απόφαση 7982/16-11-2016 (ΑΔΑ:ΩΤ8Υ4653ΠΣ-0ΣΙ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Εγκρίνουμε τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων Γυμνασίων και ΓΕΛ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2016-2017, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο