Αντιστοιχίες Τμημάτων των ΑΕΙ για μετεγγραφές φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Μεταξύ ποιών τμημάτων δεν μπορεί να γίνουν μετεγγραφές


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 97719/Ζ1/13-6-2018 (ΦΕΚ 2520/Β/29-6-2018, ΑΔΑ:7ΔΚΓ4653ΠΣ-ΧΚ2) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως ακολούθως:

Α΄ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Β΄ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ

Γ΄ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Δ΄- ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12-7-2018

Στο ΦΕΚ 2784/Β/12-7-2018 δημοσιεύτηκε η ΥΑ 117514/Ζ1/11-7-2018 (ΑΔΑ: 6Τ114653ΠΣ-ΙΙΒ) σύμφωνα με την οποία :

Τροποποιούμε την 97719/Ζ1/13-06-2018 (2520 Β’) υπουργική απόφαση «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019», τροποποιούμενων αναλόγως των αντίστοιχων πινάκων, όπως περιλαμβάνονται στην απόφαση, ως ακολούθως:

 1. Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται αντίστοιχο με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 2. Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται αντίστοιχο με
  α) το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και
  β) το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ομάδα αντίστοιχων Τμημάτων Τουριστικών Σπουδών).
 3. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται αντίστοιχο με
  α) το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  β) το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
  γ) το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά (ομάδα αντίστοιχων Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΕ).
 4. Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται αντίστοιχο με
  α) το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
  β) το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ομάδα αντίστοιχων Τμημάτων Νοσηλευτικής ΠΕ).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1-8-2018

Στο ΦΕΚ 3102/Β/31-7-2018 δημοσιεύτηκε διόρθωση που αφορά στην έδρα του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από λανθασμένη αναφερόμενη έδρα “ΚΟΖΑΝΗ” στην σωστή “ΦΛΩΡΙΝΑ”