Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών επιτυχόντων σχ. έτους 2013-2014

Απόφαση Φ1/161753/Β3/8-10-2014 (ΦΕΚ 2665/Β/8-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Οι επιτυχόντες που συμμετείχαν στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄, Μαΐου – Ιουνίου του σχολικού έτους 2013−2014 και κατέλαβαν θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κλπ), και οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους, καλούνται, από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014, να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Προκειμένου να προβούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ταυτοποιηθούν σε μία από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας προσκομίζοντας το δελτίο της Αστυνομικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους ώστε να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας με τον οποίο θα υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες

Για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι επιτυχόντες φοιτητές (και μόνο αυτοί) μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο 12 όλες τις εργάσιμες ημέρες της προθεσμίας από 8:00 πμ έως 15:00 μμ (Τηλέφωνα επικοινωνίας 2385046066, 2385046875, 2385054578, 2385054581)

Μετάβαση στο περιεχόμενο