Σχέδια υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τις μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών

Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας (30-9-2014)

Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013-2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4274/2014 (Α’147)

Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8-10-2014

Οι τελικές υπουργικές αποφάσεις με αριθμούς πρωτ. Φ1/161753/Β3/8-10-2014 και Φ1/161748/Β3/8-10-2014 δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2665/Β/8-10-2014

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο