Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχ. έτους 2013-2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ1/161748/Β3/8-10-2014 (ΦΕΚ 2665/Β/8-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τη μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Σχολές ή Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις ΑΕΙ ή Προγράμματα Σπουδών ΑΕΑ, στις οποίες οι επιτυχόντες έχουν εισαχθεί με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄ Μαΐου-Ιουνίου του σχολικού έτους 2013−2014 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Οι μεταφορές θέσεων αφορούν Σχολές ή Τμήματα αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής εφόσον βρίσκονται σε διαφορετική πόλη υπό την προϋπόθεση λειτουργίας αντίστοιχων εξαμήνων. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης:
α) σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ και β) μεταξύ αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής. Το ίδιο ισχύει και μεταξύ αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
Της διαδικασίας εξαιρούνται οι επιτυχόντες οι οποίοι έκαναν χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγουμένων της εισαγωγής τους ετών.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες της ΥΑ

Για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι επιτυχόντες φοιτητές (και μόνο αυτοί) μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο 12 όλες τις εργάσιμες ημέρες της προθεσμίας από 8:00 πμ έως 15:00 μμ (Τηλέφωνα επικοινωνίας 2385046066, 2385046875, 2385054578, 2385054581)
Share and Enjoy !
Shares