Εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργική μάθηση στη διδακτική πράξη: η περίπτωση του eTwinning Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 12/25-1-2021 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας

Η δημιουργική και διερευνητική μάθηση καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων η κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, οι ΤΠΕ και άλλες συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την εφαρμογή καινοτομιών, τις νέες τεχνολογίες, τη συνεργατική μάθηση και κυρίως την αποτελεσματική σύνδεση αυτών με τους διδακτικούς στόχους ενός προγράμματος σπουδών. Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως τα Erasmus, eΤwinning καθώς και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων αλλά και εφαρμογές υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας συμβάλλουν στη σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης εμπλουτίζοντας παράλληλα τις διδακτικές πρακτικές.

Το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των επιμορφωτικών συναντήσεών του προσκαλεί όλους τους εκπαιδευτικούς, Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης, να δηλώσουν στο σύνδεσμο https://forms.gle/DiLs8o4XeRRfrmk98 την πρόθεση συμμετοχής τους στη διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση του με θέμα: «Εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργική μάθηση στη διδακτική πράξη: η περίπτωση του eTwinning» και με περιεχόμενο τις σχετικές με το πρόγραμμα εισηγήσεις-παρουσιάσεις των πρεσβευτών eTwinning Δ. Μακεδονίας και τις παρουσιάσεις καλών πρακτικών συναδέλφων εκπαιδευτικών της Αθμιας και Βθμιας. Η διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου σε ημερομηνία η οποία θα σας αποσταλεί μετά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares