Προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υποβολή ενστάσεων στο ΑΣΕΠ μέχρι και την Τρίτη 16-8-2016

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας (8-8-2016) Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης … ➜ περισσότερα

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 2015-2016 Από την Πέμπτη 01-10-2015 έως και την Παρασκευή 02-10-2015

Εγκύκλιος 153711/Ε1/30-9-2015 (ΑΔΑ:Ω5Ι1465ΦΘ3-Φ2Χ) του Υπουργείου Παιδείας Μετά την ολοκλήρωση της … ➜ περισσότερα

Αναρτήθηκαν στο e-aitisi οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων ΔΕ 2015-2016 Ενστάσεις από 16-9-2015 μέχρι και 18-9-2015

Δελτίο τύπου (15-9-2015) και η 44308/Ε2/15-09-2015 (ΑΔΑ:ΨΕ58465ΦΘ3-ΙΤΗ) εγκύκλιος του Υπουργείου … ➜ περισσότερα

Υποβολή ενστάσεων κατά του πίνακα αναπληρωτών κλάδου ΠΕ011.01 Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ, σχολ. έτους 2014-2015

Εγκύκλιος 165386/Δ2/13-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΕΖΔ9-ΙΥΓ) του Υπουργείου Παιδείας Μετά την ολοκλήρωση της … ➜ περισσότερα

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.50, ΠΕ05.50, ΠΕ06.50, ΠΕ07.50, ΠΕ09.50, ΠΕ16.01.50, ΠΕ32.50, ΠΕ33.50, ΠΕ34.50, ΤΕ16.50 και ΤΕ01.50 ΕΑΕ, σχολ. έτους 2014-2015

Εγκύκλιος 160528/Δ2/6-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΔ0Α9-Β9Φ) του Υπουργείου Παιδείας Μετά την ολοκλήρωση της … ➜ περισσότερα

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ04.01.50, ΠΕ04.02.50, ΠΕ04.04.50, ΠΕ04.05.50, ΠΕ10.50 και ΠΕ13.50 ΕΑΕ, σχολ. έτους 2014-2015

Εγκύκλιος 156580/Δ2/30-9-2014 (ΑΔΑ:6Ζ2Σ9-1ΥΤ ) του Υπουργείου Παιδείας Μετά την ολοκλήρωση … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο