Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων τρίτης (Γ΄) ανάθεσης

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5985/18-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΧΟΛ4653ΠΣ-ΙΘΥ) – Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων … ➜ περισσότερα

Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης

Έγγραφο  Αρ. Πρωτ.: 5619/05-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΚΑ4653ΠΣ-ΩΦΥ) – Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης. … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα της Α’ τάξης ΕΠΑΛ που διδάσκονται στα Εργαστήρια Τα μαθήματα αυτά είναι ειδικής μορφής και δε δικαιολογούν δεύτερο εκπαιδευτικό

Έγγραφο 160505/Δ2/29-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Στα μαθήματα της Α’ ΕΠΑ.Λ. … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016

Κοινή ΥΑ 133162/Δ2/11-8-2016 (ΦΕΚ 2628/Β/24-8-2016, ΑΔΑ:ΩΚΛΞ4653ΠΣ-1ΔΣ) των υπουργείων Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου από το 2016-2017 Διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας και με Γ΄ ανάθεση

Απόφαση 133977/Δ2/17-8-2016 (ΦΕΚ 2605/Β/23-8-2016, ΑΔΑ:7Υ7Δ4653ΠΣ-Ω6Ψ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις … ➜ περισσότερα

Νέα ΥΑ για τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στα ΕΠΑΛ Ισχύει από το 2016-2017

Απόφαση 94590/Δ2/9-6-2016 (ΦΕΚ 1671/Β/10-6-2016, ΑΔΑ:6ΓΔΤ4653ΠΣ-ΠΛΖ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις … ➜ περισσότερα

Νέα ΥΑ για τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια Ισχύει από το 2016-2017

Απόφαση 94588/Δ2/9-6-2016 (ΦΕΚ 1670/Β/10-6-2016, ΑΔΑ:ΩΓΥΗ4653ΠΣ-ΖΝΥ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Επαγγελματικού Λυκείου Νέα απόφαση που ισχύει για το 2015-2016

Απόφαση 182692/Δ2/12-11-2015 (ΦΕΚ 2499/Β/19-11-2015, ΑΔΑ:79Ε14653ΠΣ-760) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο Νέα υπουργική απόφαση που ισχύει για το 2015-2016

Απόφαση 182667/Δ2/12-11-2015 (ΦΕΚ 2499/Β/19-11-2015, ΑΔΑ:6ΞΒ44653ΠΣ-Κ7Σ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις … ➜ περισσότερα

Αναστέλλονται (;) οι ΥΑ με τις νέες αναθέσεις σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Μέχρι τη δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ

Εγκύκλιος 155529/Δ2/2-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οι με αρ. πρωτ. 151893/Δ2/29-9-2015 … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα στα ΕΠΑΛ Ισχύει από το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 151899/Δ2/29-9-2015 (ΦΕΚ 2148/Β/7-10-2015, ΑΔΑ:7Υ92465ΦΘ3-ΕΝΧ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Επαγγελματικού Λυκείου Ισχύουν από το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 151896/Δ2/29-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γενικής … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ισχύει από 2015-2016

Απόφαση 151893/Δ2/29-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικών Σχολείων στους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων και ρύθμιση θεμάτων απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων

Απόφαση 94541/Δ2/15-6-2015 (ΦΕΚ 1356/Β/3-7-2015) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε: για τη … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση των αναθέσεων διδασκαλίας στα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 100224/Δ2/24-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Απόφαση 89884/Δ2/8-6-2015 (ΦΕΚ 1113/Β/11-6-2015) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τις αναθέσεις … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα στα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 88625/Δ2/4-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις των μαθημάτων ανά … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο