Σχετικά με τη σειρά ανάθεσης του μαθήματος της Φυσικής σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10 Με βάση απόφαση του ΣτΕ αναμένεται τροποποίηση των ΥΑ για τις αναθέσεις διδασκαλίας

Ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τις … ➜ περισσότερα

Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων τρίτης (Γ΄) ανάθεσης

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5985/18-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΧΟΛ4653ΠΣ-ΙΘΥ) – Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων … ➜ περισσότερα

Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης

Έγγραφο  Αρ. Πρωτ.: 5619/05-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΚΑ4653ΠΣ-ΩΦΥ) – Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης. … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα της Α’ τάξης ΕΠΑΛ που διδάσκονται στα Εργαστήρια Τα μαθήματα αυτά είναι ειδικής μορφής και δε δικαιολογούν δεύτερο εκπαιδευτικό

Έγγραφο 160505/Δ2/29-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Στα μαθήματα της Α’ ΕΠΑ.Λ. … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016

Κοινή ΥΑ 133162/Δ2/11-8-2016 (ΦΕΚ 2628/Β/24-8-2016, ΑΔΑ:ΩΚΛΞ4653ΠΣ-1ΔΣ) των υπουργείων Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου από το 2016-2017 Διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας και με Γ΄ ανάθεση

Απόφαση 133977/Δ2/17-8-2016 (ΦΕΚ 2605/Β/23-8-2016, ΑΔΑ:7Υ7Δ4653ΠΣ-Ω6Ψ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις … ➜ περισσότερα

Νέα ΥΑ για τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στα ΕΠΑΛ Ισχύει από το 2016-2017

Απόφαση 94590/Δ2/9-6-2016 (ΦΕΚ 1671/Β/10-6-2016, ΑΔΑ:6ΓΔΤ4653ΠΣ-ΠΛΖ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις … ➜ περισσότερα

Νέα ΥΑ για τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια Ισχύει από το 2016-2017

Απόφαση 94588/Δ2/9-6-2016 (ΦΕΚ 1670/Β/10-6-2016, ΑΔΑ:ΩΓΥΗ4653ΠΣ-ΖΝΥ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Επαγγελματικού Λυκείου Νέα απόφαση που ισχύει για το 2015-2016

Απόφαση 182692/Δ2/12-11-2015 (ΦΕΚ 2499/Β/19-11-2015, ΑΔΑ:79Ε14653ΠΣ-760) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο Νέα υπουργική απόφαση που ισχύει για το 2015-2016

Απόφαση 182667/Δ2/12-11-2015 (ΦΕΚ 2499/Β/19-11-2015, ΑΔΑ:6ΞΒ44653ΠΣ-Κ7Σ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις … ➜ περισσότερα

Αναστέλλονται (;) οι ΥΑ με τις νέες αναθέσεις σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Μέχρι τη δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ

Εγκύκλιος 155529/Δ2/2-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οι με αρ. πρωτ. 151893/Δ2/29-9-2015 … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα στα ΕΠΑΛ Ισχύει από το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 151899/Δ2/29-9-2015 (ΦΕΚ 2148/Β/7-10-2015, ΑΔΑ:7Υ92465ΦΘ3-ΕΝΧ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Επαγγελματικού Λυκείου Ισχύουν από το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 151896/Δ2/29-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γενικής … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ισχύει από 2015-2016

Απόφαση 151893/Δ2/29-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικών Σχολείων στους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων και ρύθμιση θεμάτων απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων

Απόφαση 94541/Δ2/15-6-2015 (ΦΕΚ 1356/Β/3-7-2015) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε: για τη … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση των αναθέσεων διδασκαλίας στα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 100224/Δ2/24-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Απόφαση 89884/Δ2/8-6-2015 (ΦΕΚ 1113/Β/11-6-2015) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τις αναθέσεις … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα στα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 88625/Δ2/4-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις των μαθημάτων ανά … ➜ περισσότερα

Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων στα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού

Απόφαση Φ.814/37451/Η2/6-3-2015 (ΑΔΑ:7Δ56465ΦΘ3-Ι0Ε) του Υπουργείου Παιδείας Αναθέτουμε για το σχολικό … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο