Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων τρίτης (Γ΄) ανάθεσης

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5985/18-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΧΟΛ4653ΠΣ-ΙΘΥ) – Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων τρίτης (Γ΄) ανάθεσης. – σχετικό έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο