Νέα ΥΑ για τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στα ΕΠΑΛ Με ισχύ από το 2017-2018

Απόφαση Φ22/126950/Δ4/25-7-2017 (ΦΕΚ 2797/Β/9-8-2017, ΑΔΑ:629Ξ4653ΠΣ-ΚΥΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

Ι. Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑΛ και των μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ
ΙΙ. Αναθέσεις μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης του ΕΠΑΛ
IΙΙ. Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης του ΕΠΑΛ

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει, εκτός της 133977/Δ2/17-8-2016 (Β΄ 2605) υπουργικής απόφασης, η οποία ισχύει μόνο για τις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικότητας της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2017-2018.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2-5-2018

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 οι ανωτέρω ΥΑ παύουν να ισχύουν και αντικαθίστανται από την ΥΑ Φ22/66584/Δ4/26-4-2018 (ΦΕΚ 1509/Β/2-5-2018)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29-7-2018

Τελικά με την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 ισχύει η ΥΑ Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664/Β/15-5-2018)

Μετάβαση στο περιεχόμενο