Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης

Έγγραφο  Αρ. Πρωτ.: 5619/05-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΚΑ4653ΠΣ-ΩΦΥ) – Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης.

[…] Εγκρίνουμε, έπειτα από διασταύρωση των στοιχείων με βάση τα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει οι σχολικές μονάδες στο mySchool, την υπέρβαση του ορίου των έντεκα (11) ωρών διδασκαλίας με μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης, των παρακάτω εκπαιδευτικών, στις σχολικές μονάδες όπου υπηρετούν, είτε εξ’ ολοκλήρου είτε για συμπλήρωση ωραρίου, εφόσον δεν υπάρχει άλλος  εκπαιδευτικός που να πρέπει να καλύψει το υποχρεωτικό του ωράριο με μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης σε αυτές, ως εξής: (σχετικό έγγραφο)

b-anathesi-6102016

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο