Τα οργανικά κενά του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου για τις μεταθέσεις 2016-2017


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 5048/14-10-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας

1. Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας δεν λειτουργούν Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Στο Μουσικό Γυμνάσιο – ΛΤ Αμυνταίου τα οργανικά κενά είναι τα εξής:
Κλάδος Κενά
ΠΕ03 – Μαθηματικών 1
ΠΕ04.04 – Βιολόγων 1
ΠΕ16.01 ή ΤΕ16 – Θεωρητικά ευρωπαϊκής μουσικής 1
ΠΕ16.01 ή ΤΕ16 – Θεωρητικά Βυζαντινής μουσικής 1
ΠΕ16.01 ή ΤΕ16 – Πιάνο 4
ΠΕ16.01 ή ΤΕ16 – Κιθάρα κλασική 2
ΠΕ16.01 ή ΤΕ16 – Βιολί 1
ΠΕ16.02 ή ΤΕ16 – Ταμπουράς 2
ΠΕ16.02 ή ΤΕ16 – Μπουζούκι Τρίχορδο 1
ΠΕ16.01 ή ΤΕ16 – Κρουστά ευρωπαϊκά (Κλασικά-Σύγχρονα) 1

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares