Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζόμενων μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των ΕΠΑΛ στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 2022-2023, των Α΄ και Β΄ τάξεων των Πρότυπων ΕΠΑΛ και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ στις προαγωγικές εξετάσεις 2022-2023 Όπου κρίνεται αναγκαίο πρέπει να αναμορφωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ4/2433/ΓΔ4/11-01-2023 του Υπουργείου Παιδείας

Στην προσπάθεια συμβολής στην αποτελεσματικότερη προετοιμασία των μαθητών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 2023, των Α΄ και Β΄ τάξεων των Πρότυπων ΕΠΑΛ και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για τις προαγωγικές εξετάσεις 2023, στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  • Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη, όπως έχει καθοριστεί με τις υπό στοιχεία Φ4/108535/ΓΔ4/07-09-2022 (Β΄ 4820), Φ4/129177/ΓΔ4/20-10-2022 (Β΄ 5503), Φ4/833/Δ4/04-01-2023 (Β΄ 13), 135504/Δ3/01-11-2022 (Β΄ 5636) και 140340/Δ3/11-11-2022 (Β΄ 5865) ΥΑ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την λήξη των μαθημάτων.
  • Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και την ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης είναι οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί.
  • Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων καλούνται να διευκολύνουν την ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζομένων μαθημάτων, αναμορφώνοντας το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
  • Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης καλούνται να βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στη διδασκαλία των μαθημάτων με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares