Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες στο Γυμνάσιο για το 2018-2019 Οδηγίες για την εκπόνησή τους

Έγγραφο 150238/Δ2/12-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει τα Γυμνάσια ότι για τη δομή και το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύει το 9502/Δ2/19-1-2017 έγγραφό του με θέμα: «Οδηγίες για την εκπόνηση των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών στο Γυμνάσιο (άρθρο 3 του ΠΔ 126/2016) για το σχολικό έτος 2016-2017».

Διαβάστε το έγγραφο

Τα παραρτήματα του 9502/Δ2/19-1-2017 εγγράφου του ΥΠΠΕΘ

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο