Σχολικά είδη από την UNICEF


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 143903/Γ7/11-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Φέτος, όπως και κάθε χρόνο η UNICEF διαθέτει μία αξιόλογη σειρά ποιοτικών σχολικών ειδών, που δίνουν στους μαθητές/τριες τη χαρά της προσφοράς στα λιγότερο προνομιούχα παιδιά του πλανήτη. Η πώληση των ειδών UNICEF αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς τρόπους εξεύρεσης πόρων για την εξασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για ακόμα περισσότερα παιδιά.

Διαβάστε το έγγραφο

Το δελτίο παραγγελίας

Share and Enjoy !
Shares