Σχετικά με τους απολυτήριους τίτλους του σχολικού έτους 2022-2023 Θα εκδοθούν με το παλαιό λογότυπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα σφραγίζονται με την παλαιά σφραγίδα


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 73004/ΓΔ4/03-07-2023 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με το λογότυπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους απολυτήριους τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023, λόγω της ιδιαιτερότητας και του επείγοντος χαρακτήρα της συγκεκριμένης περίπτωσης, σας ενημερώνουμε ότι ι απολυτήριοι τίτλοι θα εκδοθούν με το παλαιό λογότυπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα σφραγίζονται με την παλαιά σφραγίδα.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares