Προσωρινή ανάθεση παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων σε Συμβούλους Εκπαίδευσης Για τις σχολικές μονάδες Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας


άκουσε το άρθρο

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 3283/03-05-2023 – ΑΔΑ: 60Π646ΜΤΛΗ-Ρ5Ν

Προσωρινή ανάθεση παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων σε Συμβούλους Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

[…]

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε την Παιδαγωγική ευθύνη με κατανομή των ενοτήτων σχολικών μονάδων σε Συμβούλους Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, λόγω τοποθέτησης των νέων Συμβούλων Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/69/20931/Ε3/23-02-2023 (ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, και λόγω μεταβολών των σχολικών μονάδων περιοχής αρμοδιότητάς μας για το σχολικό έτος 2022-2023, ως εξής:

[…]

Οι ανά σχολική μονάδα της ΔΔΕ Φλώρινας παιδαγωγικά υπεύθυνοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης είναι :

1ο Γυμνάσιο Φλώρινας Αποστόλου Χαράλαμπος ΠΕ04.05
2ο Γυμνάσιο Φλώρινας Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03
3ο Γυμνάσιο Φλώρινας Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03
1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03
2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03
3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03
Εσπερινό Γυμνάσιο Λ.Τ. Φλώρινας Κατσιούρα Αικατερίνη ΠΕ87
Εκκλησιαστικό Φλώρινας Ματθαίου Νικόλαος ΠΕ01
1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ80
Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας Παλιάτσιος Γεώργιος ΠΕ08
1ο ΕΚ Φλώρινας Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ80
Γυμνάσιο Αμμοχωρίου Κατσώχη Χαρίκλεια ΠΕ79
Γυμνάσιο Βεύης Παλαμάς Αθανάσιος ΠΕ11
Γυμνάσιο Κλεινών Παλαμάς Αθανάσιος ΠΕ11
Γυμνάσιο Λ.Τ Λαιμού Κατσιούρα Αικατερίνη ΠΕ87
Γυμνάσιο Μελίτης Ιασονίδου Φωστήρα ΠΕ05
Γυμνάσιο Παπαγιάννη Παλαμάς Αθανάσιος ΠΕ11
Γυμνάσιο Αμυνταίου Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06
Γενικό Λύκειο Αμυνταίου Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06
Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου Παπαβασιλείου Αθανάσιος ΠΕ86
1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου Ιασονίδου Φωστήρα ΠΕ05
ΕΚ Αμυνταίου Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ80
Γενικό Λύκειο Φιλώτα Ιασονίδου Φωστήρα ΠΕ05
Γυμνάσιο Φιλώτα Ιασονίδου Φωστήρα ΠΕ05
Γυμνάσιο Αετού Ματθαίου Νικόλαος ΠΕ01
Γυμνάσιο Λεχόβου Παλαμάς Αθανάσιος ΠΕ11

Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης με Παιδαγωγική Ευθύνη στο ΚΕΔΑΣΥ, στις ΣΜΕΑΕ, καθώς και στα τμήματα ένταξης και παράλληλης στήριξης των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας ορίζεται η κα. Αλμπανίδου Πολυξένη ΠΕ11

Διαβάστε την πιο πρόσφατη τροποποιητική απόφαση 8482/10-11-2023 (ΑΔΑ: 991Δ46ΝΚΠΔ-ΩΙ8) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28-03-2024

Διαβάστε την 2513/26-03-2024 (ΑΔΑ: 98Ζ446ΝΚΠΔ-ΞΚΕ) τροποποιητική απόφαση.

Share and Enjoy !
Shares