Οριστικοποίηση τμημάτων ανά σχολική μονάδα ΔΕ σχολικού έτους 2023-2024 Μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 για τα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ και την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 για τα ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 76557/ΓΔ4/11-07-2023 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005), όπως ισχύει, σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Για τα Γυμνάσια και για τα Γενικά Λύκεια οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να οριστικοποιήσουν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν σε όλες τις τάξεις ανά σχολική μονάδα το σχολικό έτος 2023-2024 έως και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023.
  2. Για τα Επαγγελματικά Λύκεια οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να οριστικοποιήσουν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν σε όλες τις τάξεις ανά σχολική μονάδα το σχολικό έτος 2023-2024 έως και την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares