Οι νέοι Υποδιευθυντές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Με θητεία μέχρι 31-8-2018

Απόφαση K1/1871/4-1-2017 (ΑΔΑ:Ω5ΓΣ4653ΠΣ-50Χ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Απόσπασμα από τον πίνακα για τα ΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας:

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31η/8/2018.

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο