Μόρια μετάθεσης εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση σχ. έτους 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας τα μόρια των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις προτίμησης σχολείων θα υποβληθούν μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων από το Υπουργείο Παιδείας, οπότε και θα καταρτιστεί από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ο πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2385046066 (Πέτρου Σταύρος).

Διαβάστε το πίνακα με τα μόρια

Share and Enjoy !
Shares