Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ των λοιπών Υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ με αυτή των ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ.

Απόφαση 65794/Γ2/29-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ89-ΒΓΒ, ΦΕΚ 1219/Β/14-5-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Συμπληρώνουμε τον πίνακα 23 της 62346/Γ2/1−6−2011 (ΦΕΚ 1348/Β/16-6-2011) υπουργική απόφαση που αφορά στον καθορισμό αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑΛ, των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αυτές των ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ ως εξής:

Διαβάστε την αρχική ΥΑ

Διαβάστε την συμπληρωματική ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :