Διορθώσεις την ΥΑ για τις αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 4561/Β/30-12-2016

Στην αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016 επιφέρονται οι ακόλουθες διορθώσεις:

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο