Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας 2022-2023

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας 2022-2023

Ημερομηνία Ενέργειες
 ΔΕΥΤ 19/09/2022 Δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψήφιους μαθητευόμενους από Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από συνεργασία με ΔΔΕ και κατά τόπους ΕΠΑΛ & ΕΚ
ΔΕΥΤ 19/09/2022 – ΔΕΥΤ 26/09/2022 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών υποψηφίων μαθητευομένων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΣ
ΠΕΜ 29/09/2022 Έλεγχος ηλεκτρονικών αιτήσεων και ηλεκτρονική ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων
ΠΕΜ 29/09/2022– ΚΥΡ 02/10/2022 Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων υποψηφίων προς ΕΠΑΛ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΣ
 ΔΕΥΤ 03/10/2022 Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων
 ΤΡΙ 04/10/2022 – ΠΑΡ 07/10/2022 Κατάθεση αιτήσεων εγγραφής υποψηφίων στα ΕΠΑ.Λ. και καταγραφή στο ΠΣ
 ΑΠΟ ΔΕΥΤ 10/10/2022
  • Συμπλήρωση τμημάτων (Οι μαθητευόμενοι με αίτηση για συμμετοχή σε τμήματα που δεν θα λειτουργήσουν λόγω μειωμένου αριθμού αιτήσεων ενημερώνονται για την δυνατότητα μετακίνησής τους σε ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν τα τμήματα ειδικότητάς τους. )
  • Απόφαση λειτουργίας τμημάτων από ΠΔΕ
  • Αποστολή προτάσεων ΠΔΕ για ολιγομελή
  • Απόφαση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων από Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.

Απόφαση λειτουργίας τμήματος μαθητείας μπορεί να εκδοθεί έως την 8/11/2022(σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών αποκλειστικά για τη μαθητεία). Αν παρέλθει το διάστημα αυτό χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση λειτουργίας, το τμήμα θεωρείται ότι δεν θα λειτουργήσει κατά την τρέχουσα περίοδο.

Σχετικά έγγραφα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο