Έγκριση της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ Κατ’ εξαίρεση για την περίοδο 2021-2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 163335/Κ5/14-12-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνουμε κατ’ εξαίρεση για την περίοδο 2021-2022, τα παρακάτω τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων από τον προβλεπόμενο στην αριθμ. 119730/1-10-2021 (Β΄4531) Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»:

Διαβάστε την απόφαση

Διαβάστε επίσης την 8264/09-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΣΚ46ΜΤΛΗ-Ψ04) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας «Απόφαση λειτουργίας τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2021-2022 στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας»

Share and Enjoy !
Shares