Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία.


άκουσε το άρθρο

Y.A. Αρ. Πρωτ.: 22010/Δ6/24-2-2023 (ΑΔΑ: Ψ3Ω746ΜΤΛΗ-Ψ94)

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία

Άρθρο 1
Διαδικασία για την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία ή Εκκλησιαστικά Σχολεία

Άρθρο 2
Εισαγωγή μαθητών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων

Άρθρο 3
Πλήρωση κενών θέσεων στις λοιπές τάξεις, πλην της εισαγωγικής, στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια

Άρθρο 4
Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων

Άρθρο 5
Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων

Άρθρο 6
Εισαγωγή μαθητών και πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄ τάξη των Πρότυπων Λυκείων

Άρθρο 7
Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών στην Β΄ και Γ΄ τάξη των Πρότυπων Λυκείων

Άρθρο 8
Εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων

Άρθρο 9
Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών στη Β’ και Γ’ τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων

Άρθρο 10
Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη και πλήρωση κενών θέσεων στην Β’ τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

Άρθρο 11
Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών στην Β’ τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

Άρθρο 12
Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Άρθρο 13
Διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Άρθρο 14
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 15
Εποπτεύουσα Επιτροπή Διαδικασιών Εξετάσεων και Κλήρωσης

Άρθρο 16
Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία και Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία

Άρθρο 17
Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων για εισαγωγή στα Πειραματικά, τα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Άρθρο 18
Επιτροπή Κλήρωσης

Άρθρο 19
Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Άρθρο 20
Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου

Άρθρο 21
Επιτροπές εξετάσεων Πρότυπων Σχολείων και Εξετάσεων Εκκλησιαστικών/Πρότυπων Σχολείων

Άρθρο 22
Ορισμός Επιτηρητών

Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 24
Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος

Η Υπουργική Απόφαση στο Τεύχος B’ 1062/24.02.2023

 

Share and Enjoy !
Shares