Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Για το σχολικό έτος 2022-2023


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Δ3/Α/Φ.41/ΥΧ.1431/2632/29-6-2022 (ΑΔΑ: 6Ω0046ΜΤΛΗ-ΦΝΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπούμε μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2022-2023, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) ως ακολούθως:

[…]

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares