Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Δίνεται προθεσμία, μέχρι και την Τρίτη 08-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ., για υποβολή αιτήσεων για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων


άκουσε το άρθρο

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας με τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2018-2019.

Δίνεται προθεσμία, μέχρι και την Τρίτη 08-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ., για υποβολή αιτήσεων για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Γραφείο 9) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, αυτοπροσώπως ή με fax στο 2385054578 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.flo.sch.gr.

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης με fax ή e-mail, απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι η αίτηση όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Η επιβεβαίωση λήψης και πρωτοκόλλησης της αίτησης θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Πρωτοκόλλου στο τηλέφωνο 2385054575.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν με οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μέχρι και την Τρίτη 08-05-2018 και ώρα 13:00μ.μ.. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Μετά την εξέταση των γραπτών αντιρρήσεων από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, οι τοποθετήσεις θα αποσταλούν προς επικύρωση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Συνημμένα ανάρτησης:

Share and Enjoy !
Shares