Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης 2014 – 2015

Απόφαση 192246/Ε2/26-11-2014 (ΑΔΑ:ΨΕ3Ω9-ΛΧ2) του Υπουργείου Παιδείας

Ανακαλούμε την πρόσληψη των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:

Αποδεχόμαστε την παραίτηση του παρακάτω προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ο οποίος προσελήφθη με την αρ. 175427/!Δ2/29-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΣΒΣ9-9ΔΘ) Υπουργική Απόφαση

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο