Ορισμός προωθητών ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Απόφαση 187282/Η1/19-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Έργο των προωθητών είναι:

α) η ενημέρωση των εκπαιδευτικών της Περιφέρειάς τους για τη Βασική Δράση 1 και Βασική Δράση 2 (τομέας Εκπαίδευση και Κατάρτιση) του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ1 «Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων» και ΚΑ2 «Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Ορθών Πρακτικών») και η ενεργοποίηση όλης της σχολικής κοινότητας στα σχέδια κινητικότητας και τις στρατηγικές συμπράξεις, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των δικαιούχων στα σχέδια αυτά,

β) η διοργάνωση τακτικών ετήσιων ενημερωτικών ημερίδων για τους ενδιαφερόμενους φορείς, η ενημέρωση και υποστήριξη των ενδιαφερομένων για την υποβολή αιτήσεων, η διακίνηση πληροφοριακού υλικού, η διάδοση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις συνεργασίες, η διοργάνωση σεμιναρίων συστηματικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν ευρωπαϊκές δράσεις κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προωθητές θα συνεργάζονται με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος/ Τομέας Εκπαίδευση και Κατάρτιση, το ΙΚΥ, προκειμένου να ενημερώνονται για τις εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος, με απώτερο στόχο την παροχή βοήθειας στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και σχολεία.

Η θητεία των προωθητών θα διαρκέσει αυστηρά έως και το τέλος του προγράμματος Erasmus+, την 31η Δεκεμβρίου 2020. Αντικατάσταση θα γίνεται σε περίπτωση ανάγκης, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο