Ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την Τράπεζα Θεμάτων

Δελτίο τύπου (8-1-2015) του Υπουργείου Παιδείας Ο Υπουργός Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Το ΥΠΑΙΘ διερευνά αν επαρκεί ο χρόνος για να καλυφθεί η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται μέσω της Τράπεζας Θεμάτων

Ερωτηματολόγιο για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Λυκείου Το Ινστιτούτο … ➜ περισσότερα

Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15-10-2014 Υ.Α., (2863 Β΄), «Καθορισμός της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Απόφαση 186036/Δ4/24-11-2014 (ΦΕΚ 3157/Β/2014, ΑΔΑ:7Χ959-ΗΙΜ) του Υπουργείου Παιδείας Συμπληρώνουμε την … ➜ περισσότερα

Εξέταση μαθητών του IBDP με θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων

Έγγραφο 182638/Δ2/12-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας Οι μαθητές που φοιτούν σε … ➜ περισσότερα

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Β΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το 2014-2015

Απόφαση 171867/Γ2/22-10-2014 (ΦΕΚ 2937/Β/31-10-2014, ΑΔΑ:70Β89-6ΜΟ) του Υπουργείου Παιδείας Η ύλη … ➜ περισσότερα

Η διδακτέα- εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Απόφαση 166677/Γ2/15-10-2014 (ΑΔΑ:Β2ΒΚ9-Β6Υ, ΦΕΚ 2863/Β/23-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε την … ➜ περισσότερα

Διεξαγωγή εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 της Α’ Τάξης Λυκείου (και Β’ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) με τη χρήση της Τράπεζας Θεμάτων

Έγγραφο 136211/Γ2/29-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας με το οποίο διαβιβάζεται το … ➜ περισσότερα

Νομοθετική ρύθμιση για την αλλαγή στον τρόπο προαγωγής των μαθητών της Α’ Λυκείου

Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας (2-7-2014) Με βάση την επεξεργασία … ➜ περισσότερα

Το Υπουργείο Παιδείας ζητά από τα Λύκεια βαθμολογικά στοιχεία της Α Τάξης του 2012-2013 και του 2013-2014 προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα για την Τράπεζα Θεμάτων

Έγγραφο 99215/Γ2/26-6-2014 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο εξαγωγής συμπερασμάτων για … ➜ περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαδικασία κλήρωσης από την Τράπεζα Θεμάτων

Η αλλαγή αφορά στη διευκρίνιση ότι ειδικά για το μάθημα … ➜ περισσότερα

Συμπληρωματική απόφαση για τη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων

ΥΑ 5383/27-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΙΩΟΞΛΔ-ΧΟ8) Συμπλήρωση της Υ.Α. 4707/7-5-2014 «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης … ➜ περισσότερα

Διεξαγωγή προαγωγικών εξετάσεων Α΄ Τάξης Λυκείου (και Β΄ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) με τη χρήση της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Έγγραφο 5349/26-5-2014 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Η κλήρωση των … ➜ περισσότερα

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ιδιωτικών Σχολείων στο μάθημα της Ξένης Γλώσσας

Απόφαση 81711/Γ2/26-5-2014 του Υπουργείου Παιδείας Όλα τα θέματα των προαγωγικών … ➜ περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων – Πληροφοριακό Σύστημα Προγραμματισμού Εξετάσεων

Έγγραφο 5032/14-5-2014 του Ινιστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Με βάση την 4703/ 7-5-2014 … ➜ περισσότερα

Πώς θα λειτουργήσει η Τράπεζα Θεμάτων κατά τις ημέρες των εξετάσεων 2014

Απόφαση 4703/7-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΥΟΞΛΔ-1ΒΜ) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) που … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της εξεταστέας ύλης στο μάθημα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου

Απόφαση 60225/Γ2/16-4-2014 (ΦΕΚ 1134/Β/5-6-2014) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της με … ➜ περισσότερα

Οδηγίες από την Σχολική Σύμβουλο για τον τρόπο ορισμού των θεμάτων στις ξένες γλώσσες στην Α΄Λυκείου

Έγγραφο 1194/28-4-2014 του γραφείου Σχολικών Συμβούλων ΔΕ Θεσσαλονίκης Διαβάστε το … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή Θεμάτων στην «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο- ΕΠΑΛ)»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), στο πλαίσιο της Πράξης ‘ΤΡΑΠΕΖΑ … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ για το 2013-2014

Εγκύκλιος 53146/Γ2/7-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας Ποιά και πόσα θέματα των … ➜ περισσότερα