Διεξαγωγή προαγωγικών εξετάσεων Α΄ Τάξης Λυκείου (και Β΄ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) με τη χρήση της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 5349/26-5-2014 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Η κλήρωση των θεμάτων του εκάστοτε εξεταζόμενου μαθήματος από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας γίνεται υποχρεωτικά από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας παρουσία των διδασκόντων του εξεταζόμενου μαθήματος.

Τυχόν δεύτερη κλήρωση θεμάτων εξεταζόμενου μαθήματος θα πρέπει να διεξάγεται το αργότερο εντός 30 λεπτών από την πρώτη κλήρωση.

Εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να υπάρξει αναβολή της εξέτασης ενός μαθήματος, μέσω της σχετικής επιλογής στο σύστημα και με την απαραίτητη αιτιολόγηση, και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί κλήρωση θεμάτων του εξεταζόμενου μαθήματος.

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε το Έντυπο Οδηγιών για τη διεξαγωγή της διαδικασία της κλήρωσης θεμάτων

Έντυπο Οδηγιών για τη διεξαγωγή της διαδικασία της κλήρωσης θεμάτων (έκδοση 2η)

Share and Enjoy !
Shares