Το Υπουργείο Παιδείας ζητά από τα Λύκεια βαθμολογικά στοιχεία της Α Τάξης του 2012-2013 και του 2013-2014 προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα για την Τράπεζα Θεμάτων


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 99215/Γ2/26-6-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο εξαγωγής συμπερασμάτων για την πρόοδο των μαθητών της Α΄ Λυκείου είναι απαραίτητη η εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool των βαθμολογιών των μαθητών που φοίτησαν στην Α΄ Τάξη των Λυκείων κατά το Σχολικό Έτος 2012 – 2013. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο οι διευθυντές των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων να ακολουθήσουν τις οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα εγκύκλιο, με στόχο τη δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή κατάλληλα διαμορφωμένου ηλεκτρονικού αρχείου.

Επίσης πρέπει να γίνει έγκαιρη καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα Μyschool των βαθμολογιών προόδου των μαθητών της Α΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014.

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares