Σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης των εκπαιδευτικών της Παράλληλης Στήριξης κατά το 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 10706/1-12-2014 (ΦΕΚ 810/ΥΟΔΔ/19-12-2014, ΑΔΑ:Ω5ΚΟ9-Ρ5Ξ) του Υπουργείου Παιδείας

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης για το σχολικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

ΠΕΚ Κοζάνης
1. Κωνσταντίνος Ντίνας του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΙ 329553, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Διευθυντής ΠΕΚ Κοζάνης
2. Νικόλαος Ποζουκίδης του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΖ 792423, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ06 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Αναπληρωτής Διευθυντής και Υποδιευθυντής ΠΕΚ Κοζάνης
3. Όλγα Μούσιου – Μυλωνά του Δημοσθένη, με ΑΔΤ ΑΒ 866161, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Υποδιευθύντρια ΠΕΚ Κοζάνης
4. Πέτρος Νάτσης του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΙ 326199, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 με διάθεση στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Κοζάνης
5. Σουλτάνα Βασιλειάδου του Ευθυμίου, με ΑΔΤ ΑΕ816689, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια ΕΕΕΕΚ Κοζάνης, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Κοζάνης
Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται ο Κωνσταντίνος Ντίνας.
Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται ο Γεώργιος Τσαλικίδης του Χαράλαμπου, με ΑΔΤ ΑΙ 329901, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20, με διάθεση στο ΠΕΚ Κοζάνης με αναπληρωτή την Ελένη Δουγάλη του Αθανασίου, με ΑΔΤ Ξ 630554, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αποσπασμένη στο ΠΕΚ Κοζάνης.

Το έργο των Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Α΄και Β’ φάσης ορίζεται ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares