Σύσταση Ομάδων Εργασίας για την Επιμόρφωση και Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών του Προγράμματος Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για το 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 10519/24-11-2014 (ΦΕΚ 756/ΥΟΔΔ/2014, ΑΔΑ:692Μ9-ΚΚΞ) του Υπουργείου Παιδείας

Σύσταση και συγκρότηση είκοσι τεσσάρων (24) Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ’ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Διαβάστε την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18-12-2014

Η απόφαση δημοσιεύτηκε εκ νέου στο ΦΕΚ 3388/Β/17-12-2014

Share and Enjoy !
Shares