Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 10-3-2021 έως και 28-3-2021


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 28542/Η2/10-03-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΨΨ46ΜΤΛΗ-Δ28) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους μόνιμους δημόσιους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-12) να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση των ακόλουθων θέσεων:

Α) Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ86 Πληροφορικής και

Β) Εκπαιδευτικού Συμβούλου Δευτεροβάθμιου Κύκλου.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 10-3-2021 έως και 28-3-2021 και ώρα 23:59’.

Οι αιτήσεις απόσπασης και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στην εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares