Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχ. έτος 2017-2018 Υποβολή αιτήσεων έως και τις 19 Ιουλίου 2017

Εγκύκλιος 113013/Η2/5-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΥΦ4653ΠΣ-ΣΤΔ) του Υπουργείου Παιδείας

Προκηρύσσουμε την πλήρωση με απόσπαση των εξής θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ02, ΠΕ04.02 που κενώνονται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ως εξής:

κλ. ΠΕ02 Φιλολόγων
– Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (για το σχ. έτος 2017-2018)

κλ. ΠΕ04.02 Χημικών
-Μία (1) θέση εκπαιδευτικού στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (για το σχ. έτος 2017-2018)

Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν στις ανωτέρω κενές θέσεις των Ευρωπαϊκών Σχολείων από το σχολικό έτος 2017-2018 πρέπει να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση έως και την 19η Ιουλίου 2017.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο