Σχετικά με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019

Έγγραφο 155764/Δ2/19-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019 σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν τα εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 101470/Δ2/16-06-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 2104/Β/19-06-2017).

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικά Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 99058/Δ2/13-06-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 2105/Β/19-06-2017).

ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

Στο Γυμνάσιο θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω βιβλία:

{……}

Στο Γενικό Λύκειο θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω βιβλία:

{……}

Στο Επαγγελματικό Λύκειο θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω βιβλία:

{……}

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο