Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας όλων των τάξεων των ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 (Α’ 193)

Απόφαση  Φ2/118126/Δ4/18-7-2016 (ΦΕΚ 2411/Β/4-8-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Λ. ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο