Σημαντική ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ: Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006 Καταληκτική ημερομηνία: 31 Μαρτίου 2024

Σημαντική ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ: Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006. Καταληκτική ημερομηνία: 31 Μαρτίου 2024. Δείτε τις σχετικές οδηγίες.