Οι αποφάσεις τοποθέτησης και διάθεσης των Ψυχολόγων στα σχολεία της ΔΔΕ Φλώρινας Οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 20 έως και την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023, στο σχολείο τοποθέτησής τους


άκουσε το άρθρο

Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού» (Απόφαση 6589/17-11-2023, ΑΔΑ: 9ΜΘΝ46ΝΚΠΔ-ΒΓΩ)

Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ: 6001947 του Τομεακού Προγράμματος: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Απόφαση 6590/17-11-2023, ΑΔΑ: ΩΝΑΟ46ΝΚΠΔ-ΜΘΦ)

Share and Enjoy !
Shares