Σεισμικός Κίνδυνος και Σχολικές Μονάδες: «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα» του ΟΑΣΠ Σύνταξη ή επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης της Εκπαιδευτικής Μονάδας


άκουσε το άρθρο

ΟΑΣΠ, Αριθ. πρωτ. οικ. 2041/11-09-2023

Σεισμικός Κίνδυνος και Σχολικές Μονάδες: «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα» του ΟΑΣΠ

Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, σας υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τις ενέργειες που αφορούν στη βελτίωση της ετοιμότητάς της για την αποτελεσματική Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και των συνοδών του σεισμού φαινομένων. Οι ενέργειες αυτές είναι οι ακόλουθες:

– σύνταξη ή επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης της Εκπαιδευτικής Μονάδας.
– ενημέρωση των εκπαιδευτικών, του λοιπού προσωπικού και των μαθητών.
– διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό και αποτίμησή τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, σας στέλνουμε συνημμένα το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα» του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας σε word, ώστε να ενημερωθούν σχετικά τα σχολεία της χώρας και να μπορούν να το αξιοποιήσουν για τη σύνταξη του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου τους, εστιάζοντας στις ανάγκες του.

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΟΑΣΠ μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας, με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με τις τοπικές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και με τις σχολικές μονάδες της χώρας για υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Συνημμένο: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Share and Enjoy !
Shares